Reserva Online

BINITALAIOT

Característiques

És una casa d'estiueig de concepció volumètrica unitària i amb simetria d'obertures de les diferents façanes. La construcció s'aixeca sobre d'una plataforma atalussada d'uns tres metres d'alçada i forrada de pedres desbastades en sec. La casa és una construcció de carreus de marès i pintats de color groc, de dues plantes i entresolat, amb coberta de bigues i teules a dues vessants (amb orientació E-W).
La façana principal està orientada al sud.
Al costat de la casa hi ha un atri o galeria descoberta que s'aixeca damunt la mateixa plataforma de la casa. L'accés a la casa i a la galeria es realitza per una escala centrada que dóna a la porta principal d'accés.

La casa es troba en una parcel·la de planta rectangular on hi ha abundants pins que donen ombre, i al costat d'un talaiot.

Reserva Online